top of page

Patanjali'nin Yoga Sutraları kitabında anlatılan yoganın 8 aşamalı yolu (Ashtanga)

1. YAMA

Hem zihinde hem de uygulamada etik değerlerle uyumlu,

temiz ve doğru bir yaşam sürdürmeye yönelik çevreyle ilişkili davranışlar

Ahimsa (şiddetsizlik)

Satya (dürüstlük)

Asteya (çalmama)

Brahmacharya (ölçülülük)

Aparigraha (sahiplenici olmama)

2. NİYAMA

Öz disiplin, temizlik, rutinler, değer bilmek gibi

kendimize dair etik davranışlar

3. ASANA

Beden zihnin mekanıdır, bedenin çalıştırıp güçlendirilmesiyle

zihnin uyumlu ve farkındalıklı çalışmasına yardımcı olunur.

4. PRANAYAMA

Prana (yaşam enerjisi) Ayama (genişleme, sürdürme, kontrol)

Nefes çalışmaları aracılığıyla zihin, beden ve enerji sistemlerinin temizlenmesi, uyumlanması

5. PRATYAHARA

Duyuların geri çekilmesi, içe odaklanma

6. DHARANA

Odaklanmış, farkındalıklı konsantrasyon

(pointed awareness through concentration with efford)

Vipassana meditasyonları dharana çalışmalarına güzel bir örnektir

7. DHYANA

Meditasyon hali. Çabasız bir odaklanma ve dengeli bir farkındalık

(effordless focus and centered awareness)

8. SAMADHİ

Gerçeğin ve gerçekliğin doğasının üst bir bilinçle algılandığı,

evrenle birlik ve bütünlük hali

bottom of page